Επιμορφωτικά Προγράμματα

Δείτε όλα τα προγράμματά μας

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»

 

What is career counselling a career counsellor 330x330

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Πρόγραμμα ΕΤΗΣΙΑΣ διάρκειας 600 ωρών

 

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα για την ενίσχυση του βιογραφικού σας

1 «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» εξάμηνης διάρκειας  

 ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 385/15-2-2013 (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του  ΕΚΔΔΑ  (ΦΕΚ 1592 30/9/2010)

2 «ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Επιστημονική ευθύνη, επιμέλεια, σχεδιασμό: Εργαστήριο Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ            

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μοριοδοτείται & ΛΑΜΒΑΝΕΙ :

2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)

0.5 μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12.06.2018) Μοριοδοτούνται έως 2 ετήσια προγράμματα που προέρχονται από ΑΕΙ

0.5 μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018)

2 μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

 • Το δεύτερο ετήσιο πρόγραμμα έχει ειδική έκπτωση. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων
 • Σε εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία και τη συμβουλευτική
 • Σε σύμβουλους Ψυχικής Υγείας
 • Σε σύμβουλους Σταδιοδρομίας

Σκοπός & Στόχοι:

 Η επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται σε μια διά βίου διαδικασία που περιλαμβάνει ένα σύνθετο συνδυασμό ψυχοκοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων που διαμορφώνουν τη σταδιοδρομία ενός ανθρώπου. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας εξετάζει  τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να υποστηριχτούν τα άτομα κάθε ηλικίας, προκειμένου να επιτρέψει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να αντιληφθεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του. Απώτερος σκοπός είναι  η λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων και η ικανότητα σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο του εαυτού όσο και των συμβουλευμένων.

Η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του ανθρώπου.

Το παρόν πρόγραμμα της επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού εξετάζει αυτή τη διά βίου εξέλιξη του ανθρώπου  καθώς και την επιρροή αυτής της εξέλιξης  στην επαγγελματική σταδιοδρομία και αναζήτηση. Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων  επιτυγχάνεται αντλώντας από τις βασικές θεωρίες προσωπικότητας, τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς και από τις βασικές αρχές συμβουλευτικής και οργανωτικής ψυχολογίας.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αυτό είναι δομημένο ώστε:

 • Να παρέχει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων από όλο το φάσμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επαγγελματικής συμβουλευτικής.
 • Να προσφέρει κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις στους εκπαιδευόμενους ώστε να βελτιώσουν όψεις τις επαγγελματικής και προσωπικής τους πορείας
 • Να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική συμβουλευτική σε μαθητές
 • Να καταρτίσει στελέχη επιχειρήσεων στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού τους

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Γνωρίζουν τι είναι η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και τι είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπου
 • Κατανοούν την έννοια της σταδιοδρομίας και τη διαχείρισή της στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Κατέχουν εις βάθος τις βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Κατανοούν τη σύνθετη φύση της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης του ανθρώπου
 • Συνεργάζονται με μαθητές και γονείς στην κατάρτιση ενός πλάνου σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Βοηθούν στελέχη και εργαζομένους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην επαγγελματική ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική τους πορεία.
 • Επιτυγχάνουν μια ρεαλιστική καταγραφή του προσωπικού και επαγγελματικού τους προφίλ.
 • Κατανοούν τη συμβουλευτική ως διαδικασία ενδυνάμωσης του εαυτού τους και των συνεργατών τους
 • Εκπονούν και παρουσιάζουν μια επιστημονική μελέτη που άπτεται της επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Κατανοούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην επαγγελματική τους πορεία

Θεματικές Ενότητες : 

 1. Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Θεωρία Συμβουλευτικής και Συμβουλευτική Ψυχολογίας  
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συμβουλευτικής  
 • Νέες Τεχνολογίεςκαι Συμβουλευτική
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μη λεκτική επικοινωνία
 • Συμβουλευτική Οικογένειας
 1. Συμβουλευτική Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
 • Κοινωνικές διακρίσεις και Κοινωνική Επιρροή
 • Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
 • Κοινωνικές Ομάδες (μαθητικός πληθυσμός, έφηβοι )
 • Ευάλωτες Κοιννωνικά Ομάδες (άνεργοι, φυλακισμένοι, μετανάστες, Τοξικοεξαρτημένοι, ΑΜΕΑ, ΝΕΕΤ'ς )
 • Ομοφυλοφιλία και Συμβουλευτική
 • Μελέτες περίπτωσης
 1. Μεθοδολογια Ερευνας
 • Ερευνα (είδη έρευνας, περιγραφική στατιστική, επαγωγική στατιστική)
 • Ψυχομετρία
 • Ερωτηματολόγια και tests (Δόμηση ερωτηματολογίου, Διαμοιρασμός, Αξιολόγηση αποτελεσμάτων)
 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
 • Θεωρείες Επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας
 • Στοχοθεσία, Πληροφόρηση, Λήψη Αποφάσεων
 • Δια Βίου Ανάπτυξη
 • Εφαρμογές, Τεχνικές, Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Αφηγηματική προσέγγιση
 • Μελέτη περίπτωσης
 1. Οργανωτική Ψυχολογία και Αγορά Εργασίας
 • Αγορά Εργασίας (Ζήτηση και προσφορά εργασίας, διαμόρφωση μισθού )
 • Ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, hard skills, soft skills )
 • Διαχείρηση Ανθρώπινου δυναμικού
 • Αναζήτηση εργασίας(πληροφόρηση, συνεύντευξη, βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή)
 • Μελέτη περίπτωσης

 

 • Αξιολόγηση προγράμματος
 • Αξιολόγηση εργασιών

Έναρξη νέων τμημάτων:  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ     αίτηση συμμετοχής (για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ)

H αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται συμπληρωμένη στοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  απο 700 ευρώ σε 450 ευρώ σε 3 δόσεις ή 400 ευρώ εφ άπαξ (2 δόσεις)+ 2 επιπλέον προγράμματα 

Οι εκπτώσεις με την υποτροφία των 2 επιπλέον προγραμμάτων έχουν ως εξής: 

 •  ΕΦ ΑΠΑΞ : ομάδες 2 ατόμων και άνω: το κόστος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ  
 •  ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ: ομάδες 2 ατόμων και άνω: το κόστος διαμορφώνεται στα 350 ευρώ  σε 3 δόσεις

Έκπτωση 10% για εφάπαξ καταβολή

Έκπτωση για δημιουργία ομάδων (αναλογικά με τον αριθμό ατόμων ανά ομάδα)

Έκπτωση 10% για ανέργους (κάρτα ανεργίας)

Έκπτωση σε μέλη του Κε.Δι.Βι.Μ. (που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα χωρίς εκκρεμότητες)

* Παρακαλούμε να αναγράφετε στην αίτηση συμμετοχής σας στο πεδίο «παρατηρήσεις» την αντίστοιχη έκπτωση.

* Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές.

 

Πληροφορίες

Στα τηλέφωνα 2112138032 – 2103620893 - 691000580

Μέσω e-mail  paideiaslogos.102@gmail.com

Στην ιστοσελίδα www.paideiaslogos.com     

Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης:

https://www.facebook.com/PaideiasLogos

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι καταθέσεις γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, που θα λάβετε απο τη γραμματεία με την εγγραφή σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται αν παραλάβετε κωδικούς εισόδου στην πλατφόρμα εκπαίδευσης. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3, 10681 ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 

 • dummy 2112138032 - 210 3620893

 • dummy 2112138032

 • dummy paideiaslogos.edu@gmail.com

Search