Προκηρύξεις Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Έτους 2019

Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας τις επόμενες μέρες το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού θα δημοσιεύσει την Προκήρυξη.

Ειδικότερα η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

Προκηρύξεις Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Έτους 2019

του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/2018)

Όλες οι προκηρύξεις ανά περιοχή για την πλήρωση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας.

Πατάτε για σύνδεση με τη σελίδα του Υπουργείου για όλες τις προκυρήξεις στο LINK: http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page110/page10982/page10980/page199360947148?_afrLoop=13546102863716105&_adf.ctrl-state=5j91g4dkh_162#!%40%40%3F_afrLoop%3D13546102863716105%26_adf.ctrl-state%3D5j91g4dkh_166

Ημερομηνία Ανάρτησης

Φορέας Προκήρυξης

Προκήρυξη

Περιγραφή

18/3/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΨΕΘΣ4653ΠΣ-2ΔΓ

Α΄ Υποδιευθυντής/ντρια Δημοτικού Σχολείου

18/3/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

64ΧΨ4653ΠΣ-ΩΟ7

Υποδιευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων

14/3/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

9ΒΣ04653ΠΣ-24Ο

Υποδιευθυντής/ντρια Δημοτικού Σχολείου

13/3/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Ω4ΙΦ4653ΠΣ-ΙΨ5

Β΄ Υποδιευθυντής/ντρια Γυμνασίου

8/3/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Ψ6Μ94653ΠΣ-ΞΣΗ

Προϊστάμενος/η Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

8/3/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

ΨΒΙ94653ΠΣ-3Υ9

Β΄ Υποδιευθυντής/ντρια Γενικού Λυκείου

8/3/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΨΕΘΣ4653ΠΣ-2ΔΓ

Α΄ Υποδιευθυντής/ντρια Δημοτικού Σχολείου

8/3/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

78ΤΧ4653ΠΣ-3ΥΠ

Διευθυντής/ντρια Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

5/3/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ψ6ΗΖ4653ΠΣ-5ΨΜ

Υποδιευθυντής/τρια Σχολικής Μονάδας

22/2/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Ψ79Φ4653ΠΣ-6ΗΧ

Υποδιευθυντής/τρια Σχολικής Μονάδας

22/2/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΨΨΒ84653ΠΣ-ΗΕΘ

Υποδιευθυντής/τρια Σχολικής Μονάδας

13/2/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ω7194653ΠΣ-Θ8Λ

Υποδιευθυντής/τρια Σχολικής Μονάδας

12/2/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης

Ω9ΜΧ4653ΠΣ-408

Διευθυντής/τρια Δημοτικού Σχολείου

8/2/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας

ΨΗΛΙ4653ΠΣ-97Α

Υποδιευθυντής/τρια Γυμνασίου

7/2/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

ΨΚΠΛ4653ΠΣ-Ρ35

Υποδιευθυντής/τρια Δημοτικού Σχολείου

4/2/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

ΩΨΩΚ4653ΠΣ-ΗΘΣ

Υποδιευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων

4/2/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

6ΒΝΠ4653ΠΣ-ΙΦ1

Προϊστάμενος/η Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

1/2/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

6ΒΝΠ4653ΠΣ-ΙΦ1

Προϊστάμενος/η Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

29/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

6ΥΙ44653ΠΣ-6ΡΗ

Υποδιευθυντής/ντρια Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

28/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

ΨΨΝΠ4653ΠΣ-0Α7

Υποδιευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων

28/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ΩΘΣ24653ΠΣ-ΣΞ7

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

24/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Ω3Σ24653ΠΣ-Π5Ω

Υπεύθυνοι/ες ΕΚΦΕ

24/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

ΩΖΠΟ4653ΠΣ-Σ87

Υπεύθυνος/η ΕΚΦΕ

24/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Ω2ΑΛ4653ΠΣ-73Ι

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

24/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

64434653ΠΣ-Σ4Χ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

24/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Ω0ΩΝ4653ΠΣ-ΔΑΥ

Υποδιευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων

24/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

6ΡΒ24653ΠΣ-Δ4Σ

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

22/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης

6ΧΨ74653ΠΣ-ΕΞ1

Διευθυντής/ντρια ΕΕΕΕΚ

22/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

6Ο0Ζ4653ΠΣ-Η4Σ

Προϊστάμενος/η Νηπιαγωγείου

22/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Ψ5ΤΔ4653ΠΣ-2ΙΘ

Υποδιευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων

22/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιαςς Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

6ΜΧΘ4653ΠΣ-ΛΣΥ

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

22/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας

ΩΔΦ94653ΠΣ-9Ο5

Υπεύθυνοι/ες Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

22/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

7Ν5Ε4653ΠΣ-ΨΧ9

Υπεύθυνοι/ες Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

22/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

6ΓΕΑ4653ΠΣ-ΙΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Υποδιευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων

22/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

6ΧΖΛ4653ΠΣ-ΩΙΑ

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

22/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

Ω1Σ04653ΠΣ-ΑΞΜ

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

22/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

ΩΗΜ34653ΠΣ-ΚΝΒ

Υπεύθυνοι/ες Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

22/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

ΩΛΥ84653ΠΣ-Ο3Κ

Υπεύθυνοι/ες ΕΚΦΕ

22/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

6Μ654653ΠΣ-ΜΜ3

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

22/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

ΨΛ664653ΠΣ-96Π

Υπεύθυνος/η ΕΚΦΕ

22/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

67ΘΩ4653ΠΣ-ΙΨ0

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

22/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

ΨΠΤΦ4653ΠΣ-ΕΥ5

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

18/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

ΨΟ724653ΠΣ-ΘΚΑ

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

18/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

ΩΣ974653ΠΣ-2Φ8

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

18/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

ΩΨ9Γ4653ΠΣ-9ΦΩ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

18/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρτας

60ΨΗ4653ΠΣ-Σ12

Υπεύθυνος/η ΕΚΦΕ

18/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

ΨΗΘ04653ΠΣ-ΝΥΘ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

18/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

ΩΝΦ14653ΠΣ-6ΧΥ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

18/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

6ΣΩΜ4653ΠΣ-ΘΚΙ

Υπεύθυνοι/ες ΕΚΦΕ

18/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

6ΥΡΞ4653ΠΣ-ΓΓΘ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

18/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΩΝΕ04653ΠΣ-4ΨΞ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

18/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρτας

ΩΚ0Τ4653ΠΣ-ΜΕ8

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

18/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρτας

Ω3ΕΝ4653ΠΣ-Ψ61

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

18/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

6ΒΦΖ4653ΠΣ-Φ6Ε

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

18/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

6ΓΕΑ4653ΠΣ-ΙΤΩ

Υποδιευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων

18/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

7ΝΡ94653ΠΣ-8ΣΡ

Υπεύθυνος/η Ε.Κ.Φ.Ε.

18/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

66ΒΖ4653ΠΣ-ΗΝ8

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

17/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΩΘΗΩ4653ΠΣ-Ν5Τ

Υπεύθυνος/η Ε.Κ.Φ.Ε.

17/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

6ΧΕΔ4653ΠΣ-0ΜΧ

Υπεύθυνος/η Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού

17/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΩΝΠΛ4653ΠΣ-0ΩΧ

Προϊστάμενος/η Νηπιαγωγείου

16/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας

Ω3ΕΝ4653ΠΣ-Ψ61

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

16/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

ΨΑΣ14653ΠΣ-3ΝΙ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

16/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ΩΘΣ24653ΠΣ-ΣΞ7

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

16/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας

Ψ0Ω14653ΠΣ-ΓΕ3

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

16/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

ΨΒΕΓ4653ΠΣ-ΖΟΨ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

16/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

Ω27Κ4653ΠΣ-ΣΝΤ

Υποδιευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων & ΣΜΕΑΕ

15/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

ΨΕ324653ΠΣ-ΑΝΙ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

15/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

6ΖΜ04653ΠΣ-ΚΒ6

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

15/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Ψ5ΨΧ4653ΠΣ-74Ζ

Διευθυντής/ντρια Σχολικής Μονάδας

15/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

6ΛΞΠ4653ΠΣ-ΩΨΖ

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

15/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

6ΨΑΧ4653ΠΣ-ΞΨ7

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

15/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

6Υ8Β4653ΠΣ-Α76

Υπεύθυνος/η Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

11/1/2019

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

ΩΑ0Π4653ΠΣ-ΞΔΑ

Υποδιευθυντές/τριες Δημοτικών Σχολείων

9/1/2019

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΨΠΤΚ4653ΠΣ-ΔΣΡ

Υποδιευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Tags: ,

Επικοινωνήστε μαζί μας

 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3, 10681 ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 

  • dummy 2112138032 - 210 3620893

  • dummy 2112138032

  • dummy paideiaslogos.edu@gmail.com

Search